Dana 30. novembra primili smo klinički izvještaj o našem COVID-19 proizvodu.Mrcrobe & Lab proveli su klinička ispitivanja novih proizvoda za detekciju krunskih antigena IMMUNOBIO i Roche.IMMUNOBIO-ova osjetljivost proizvoda je čak 90,7%, što je malo više od Rocheovih 90,0%.

Microbe&Lab BV su osnovala dva profesora holandskog univerziteta sa kojih je prof. dr Servaas A.
Morré je osnivač.Prof. Dr. Morré lično koordinira sva obavljena istraživanja, naglašavajući kvalitet i validnost naše postavke.
Microbe&Lab BV je holandska vlada (koju zastupa RIVM (Holandski CDC pod nazivom Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu)) odobrena laboratorija za dijagnostiku SARS-CoV-2.Ova akreditacija je data nakon niza temeljnih testova laboratorijskih objekata, uključujući testiranje zaslijepljenih SARS panela i serijskih razrjeđenja.
Laboratorija ima ISO 9001 akreditaciju, a ISO 15189, ISO za medicinske laboratorije, također ima
odobreno

Vrijeme objave: Dec-02-2021